long arrow

«Բեկոն Պրոդուկտ»-ի կողմից Օրրան ՀԿ-ի ֆոնդին նվիրաբերվել է 100.000 դրամ՝ ընկերության 30 ամյակի գալա-միջոցառմանն ընդառաջ

2022 թվականի ապրիլին, «Բեկոն Պրոդուկտ»-ի կողմից Օրրան ՀԿ-ի ֆոնդին նվիրաբերվել է 100.000 դրամ՝ ընկերության 30-ամյակի գալա-միջոցառմանն ընդառաջ: