long arrow

WorldVision Armenia

2022 թվականի դեկտեմբեր ամսին ՝ Բեկոն Պրոդուկտը, համագործակցելով WorldVision Armenia կազմակերպության հետ, դարձավ սահմանամերձ համայնքների ու սոցիալապես անապահով ընտանիքներից 50 երեխաների  գաղտնի Ձմեռ Պապը: